Project Description

Tính chất

RDP40W RDP 50W
bề ngoài Trắng miễn phí chảy điện Trắng miễn phí chảy điện
Cơ sở polymer Copolymer của VAC và Venova VAC-E copolymer
Kích thước một phần D50 μm App.70-100μm App.70-100μm
Mật độ hàng loạt 350-550 g/ L 400-600  g/ L
Nội dung vững chắc 90 min 98 min
Hàm lượng tro 12.0-14.0 8.0-12.0
PH giá trị 5.0-8.0 5.0-8.0
Độ nhớt của dung dịch nước 50% tại 25℃(pas) 0.5-2.0 0.5-2.0
MFFT 5℃ 0℃

Kiểu

Loại phổ biến Độ nhớt (Brookfield, mPa.s, 2%) Chức năng
RDP 40W 300-400 Keo dán gạch, cách nhiệt, tự san phẳng, sửa chữa vữa, thạch cao doanh và crack chất độn
RDP 50W 4500-5500 Chất kết dính thạch cao và vết nứt, ngói Ngói, vữa sửa chữa, lớp ốp tường ngoài linh hoạt, cách nhiệt, keo dán gạch